نرم افزار ایلاستریتور

 

  • آموزش ابزارهای موجود در نرم افزار
  • هنرجو بعد از گذراندن این دوره میتواند در زمینه تایپوگرافی و تصویرسازی شروع به کار کند
فهرست