یکی از رشته های پرطرفدار در هنرستان نخبگان میباشد. این رشته ترکیبی از دو رشته عکاسی و گرافیک است. فتوگرافیک از رشته های هنرستان در شاخه فنی و حرفه ای محسوب می ­شود.

فتوگرافیک بیشتر با عکاسی سروکار دارد پس فتوگرافیست ها عکاسان ماهری هستند.

فهرست